امروز شهروندان ساکن حوزه‌ی سوم نیویورک برای رقابت تام سوئزی دموکرات و خانم مازی ملسا فیلیپ جمهوری‌خواه رای خود را اعلام خواهند کرد.

این صندلی مجلس نمایندگان کنگره قبلا در اختیار جورج سنتوس جمهوری‌خواه بوده است، که از کنگره به دلیل تخلفات کنار گذاشته شده‌است.

اگرچه تکلیف بسیاری از صندلی‌های کنگره در روز انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر امسال تعیین خواهد شد، ولی این انتخابات یک انتخابات ویژه و زودتر از موعد است، و دموکرات‌ها برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان باید برای تک تک این صندلی‌ها رقابت کنند.

💎اهمیت این انتخابات ویژه چیست؟

همان‌طوری که در شکل مشخص شده، نتیجه‌ی انتخابات‌های سراسری ایالت متحده همیشه با نتایج انتخابات ویژه‌ی قبل آن‌ها همبستگی داشته.
اگر جمهوری‌خواهان امروز بتوانند صندلی خود را در این حوزه حفظ کنند، می‌توانند امید داشته باشند که ترامپ، یا کاندیدای جمهوری‌خواه دیگر، خواهد توانست بایدن، یا جایگزین دموکرات او، را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد.

دیدگاهتان را بنویسید