🗣️ شیبانی، فرماندار شهرستان شیراز:
هیچکس مانع رای دادن هیچ شهروند ایرانی با هر نوع حجاب  نخواهد شد و عوامل اجرایی، امنیتی و سایر عوامل فقط اختیار دارند به بانوان بدحجاب تذکر لسانی بدهند اما مانعی برای رای دادن آنان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید