آزاده صمدی را به دلیل استفاده از کلاه به روانشناس معرفی کردند. به دلیل نوع پوشش رویا حشمتی ۷۴ ضربه شلاق به او زدند. سرنوشت مهساامینی و آن مادر و دختر مشهدی هم که باسطل ماست امربه معروف شدند وتوقیف خودرو و..‌دیدیم و شنیدیم.اما تصویر زیر اسمش استاندارد دوگانه نیست، ابزار دوگانه است.

دیدگاهتان را بنویسید