رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌گوید طرح‌ نظامی برای ورود به شهر مرزی رفح را تایید کرده است.
هرزی هالوی، در جلسه امروز یکشنبه کابینه گفت: من قبلاً سه بار با برنامه‌های عملی در رفح موافقت کرده‌ام و در صورت نیاز طرح نهایی را به رهبری سیاسی ارائه خواهم کرد. وی همچنین با اشاره به یحیی السینوار (رهبر حماس در غزه) گفت: او در یکی از تونل‌های رفح مخفی شده است. وی ادامه داد: «سرنوشت جنگ یا تسلیم به تصمیم یحیی السنوار بستگی دارد».

دیدگاهتان را بنویسید