احمد زیدآبادی در مطلبی با عنوان «پس از ۴۵ سال» نوشت:
در سالگرد پیروزی انقلاب، برخی رسانه‌ها و متصدیان‌امور در حالی از دستاوردهای اقتصادی و پیشرفت مادی در چهار و نیم دهۀ اخیر، داد سخن می‌دهند که بسیاری از مردم کوچه و بازار بدون پرده‌پوشی نسبت به موقعیت اقتصادی عربستان و امارات حسرت می‌خورند و آرزوی آن را دارند!

در ابتدای انقلاب، عربستان و امارات به عنوان “کشورهای مرتجع و عقب‌ماندۀ سیاسی و اقتصادی” که باید مایۀ عبرت باشند، از سوی انقلابیون معرفی می‌شدند!

چرا کشوری با این همه استعداد و امکانات، بسیاری از مردمش باید غبطۀ سعودی‌ها و اماراتی‌ها را بخورند؟ خب این پرسشی نیست که صاحب‌منصبی بخواهد زحمت پاسخ آن را به خود بدهد!

دیدگاهتان را بنویسید