بر اساس داده های اطلاعاتی مدتی بود که برای عملیات آزادسازی دو گروگان آماده شدیم.

134 گروگان همچنان در غزه نگهداری می شوند

ما به ساختمانی که دو مرد ربوده شده در رفح در زیر پوشش آتش قوی نگهداری می شدند یورش بردیم و موفق شدیم آنها را آزاد کنیم.

نیروهای شین بت، کماندوهای ارتش، نیروی دریایی و یمام، عملیات پیچیده ای انجام دادند و دو گروگان را آزاد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید