▫️حوله 😂

▫️این شارلاتان، اگه در همین مدت که معاون وزیره، فقط موقع تحویل سال، تلویزیون رو روشن می‌کرد که پیام‌های نوروزی خامنه‌ای رو گوش کنه، مطمئنا امروز با این رسوایی مواجه نمی‌شد.

دیدگاهتان را بنویسید