بعد میگن چرا وضع و حال ممکلت به اینجا رسیده است.

۱۰۰۰ تانک آخه!

دیدگاهتان را بنویسید