وی بر اساس فضای داخلی و وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی استدلال می‌کند «از نظر جهان خارج، تهران قوی و مایل به درگیری به نظر می‌رسد. اما نگاهی به درون جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بزرگترین دشمن رژیم، مردم ایران هستند.»

دیدگاهتان را بنویسید