🔹 مصرف کننده به عنوان شخصی طبقه بندی می شود که حداقل 12 دلار در روز هزینه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید