این دو رسانه نوشته‌اند که اکثر بوتاکس‌های تولید شده در ایران از استانداردهای جهانی بهداشت برخوردار نیستند و برخی از پزشکان ترکیه به‌دلیل قیمت بسیار ارزان‌تر این مواد را از مرز به‌صورت قاچاق وارد ترکیه می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید