زمانی که رئیس جمهور بایدن در آخرین لحظه عصر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد، او امیدوار بود که ساعاتی پس از آنکه گزارش دادستان ویژه از او به عنوان مردی مسن با حافظه ضعیف یاد کرد، به کشور اطمینان خاطر دهد که هوشیاری خود را کامل دارد. اما بایدن آشکارا عصبانی، مرتکب اشتباهات کلامی شد که دموکرات ها را عصبی نگه داشت و موضوع پیری بایدن را به بحث در عرصه سیاسی بازگرداند.”

دیدگاهتان را بنویسید