– 60 میلیارد دلار اوکراین
– 14 میلیارد دلار به اسرائیل
– 2 میلیارد دلار برای هزینه های عملیات فرماندهی مرکزی ایالات متحده در درگیری در دریای سرخ

– 10 میلیارد دلار کمک بشردوستانه جهانی

– 4 میلیارد دلار برای حمایت از متحدان در منطقه هند و اقیانوس آرام در برابر تجاوز چین

– 2 میلیارد دلار برای آوارگان اوکراینی و سایر پناهندگان در سراسر جهان.

دیدگاهتان را بنویسید