دستت را از جیب بانک‌ها بردار، اتوماتیک‌وار تورم پایین می‌آید

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت:
🔹دولت به دلیل کسری بودجه، دستش در جیب بانک‌هاست. بانک‌ها به دلیل ناترازی دستش در جیب بانک مرکزی است. بانک مرکزی با تورم دستش در جیب ملت است.
🔹نکته خنده‌دار این است که دولت در نقش منجی، دنبال تنبیه بانک‌هاست! یکی نیست بگوید تو دستت را از جیب بانک‌ها بردار، اتوماتیک تورم میاد پایین!

دیدگاهتان را بنویسید