◀️ بلومبرگ نوشت: دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا «یک طرح مخاطره آمیز» را برای هدف قرار دادن ظرفیت های اقتصادی ایران تدوین کرده است.

◀️ ارم نیوز به نقل از این خبرگزاری نوشت: این طرح هدف مقابله با قدرت تهران برای حمایت از گروههای خود در منطقه خاورمیانه را که نیروهای آمریکایی را اخیرا در منطقه هدف قرار دادند، دنبال می کند

دیدگاهتان را بنویسید