🔹از شروع سال ۲۰۲۰ و همزمان با آغاز کرونا، ارزش ریال ایران و لیر ترکیه مقابل دلار بشدت سقوط کرده و در ۴ سال لیر ۸۰ درصد و ریال ۷۵ درصد ارزش خود مقابل دلار را از دست داده است
🔹نکته قابل توجه اینکه کاهش لیر منجر به رشد شگفت‌انگیز صادرات ترکیه شده است ولی متاسفانه در ایران هیچ!

دیدگاهتان را بنویسید