حساب کاربری فارسی علی خامنه‌ای در اینستاگرام پیش از مسدود شدن توسط متا حدود پنج میلیون و یکصد هزار نفر دنبال‌کننده داشت.

دیدگاهتان را بنویسید