◾️در 25 سال گذشته، میانگین قیمت‌ها در ایران بیش از 12400 درصد افزایش یافته‌اند. در حالی که میانگین قیمت‌ها در مصر 897 درصد، در آذربایجان 312 درصد، در اسرائیل 56 درصد و در عربستان تنها 55 درصد رشد داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید