بنا بر تحلیل و ادعای منابع اسرائیلی، در حال حاضر از کلیت ساختار نظامی حماس در منطقه نوار غزه، تنها شش گردان با توان رزمی موثر باقی مانده که سه گردان رفح، یک گردان در خان‌یونس و دو گردان در نصیرات و دیرالبلح را شامل می‌شود. در حال حاضر ارتش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای اجرای عملیات در محور رفح است.

اجرای عملیات در رفح با چالش های مختلفی رو به رو است از جمله وجود بافت فشرده جمعیتی از آواره هایی که از سایر مناطق غزه به رفح کوچ داده شده اند. علاوه بر این عملیات پاکسازی هسته های باقی مانده مقاومت در غزه به ماه های بیشتری نیاز خواهد داشت و مسئله ای نیست که به سرعت انجام شود، بنابراین در عدم حصول به یک توافق دو جانبه و مطلوب میان اسرائیل و حماس، به نظر میرسد که جنگ در غزه حداقل در کوتاه مدت پایان نخواهد یافت و چند ماه دیگر برای چنین نتیجه ای باید صبر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید