⏺من می خواهم به خانواده‌های ربوده شدگان اطمینان بدهم که شما عزیزان همیشه در مقابل چشمان من ایستاده اید.

⏺ما برای آزادی ربوده شدگانمان لحظه ای دست از تلاش بر نمی داریم.

⏺به صراحت می گویم: ادامه فشار نظامی شرط لازم برای آزادی ربوده شدگان است. تسلیم شدن در برابر خواسته های هذیانی حماس تنها باعث کشتار دیگری می‌شود که هیچ یک از شهروندان ما حاضر به پذیرش آن نیستند.

⏺ ما در مسیر پیروزی کامل هستیم. ارتش اسرائیل شگفتی ایجاد می کند.

⏺ما به ارتش اسرائیل دستور دادیم که در رفح و دو سنگر مرکزی نیز عملیات کنند. ارتش اسرائیل اجازه عبور امن به خارج از مناطق جنگی را می دهد.

⏺به بلینکن دستور دادم که جایگزینی برای آنروآ پیدا کنیم.

⏺ اینکه حماس در حال بازگشت به شمال نوار غزه است، صحت ندارد.

⏺ ما در رابطه با آزادی آن‌هایی که دستشان به خون آلوده است، هیچ تعهدی ندادیم. خواسته های حماس دیوانه کننده است.

⏺ به ارتش اسرائیل دستور دادم راه‌حل‌هایی ارائه کند که تسلط حماس بر کمک‌های بشردوستانه را کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید