انتقاد عالمان دین در رسانه‌ها «خلاف شریعت» است و این انتقادات تأثیر منفی بر رژیم ما دارد.

⏺ از عالمان دین می‌خواهم تا اگر نصیحتی برای من دارند، آن را به‌گونه خصوصی با من در میان بگذراند.

دیدگاهتان را بنویسید