🔺حقوق ماهانه دویست هزار رأس آخوند: دستکم ۵ میلیون تومان (خط فقر)

🔺سرانه ماهانه ۱۳ میلیون دانش‌آموز: ۵۰ هزار تومان

وقتی یک سیستم، برای کسانی که نقشی جز انگل در اقتصاد جامعه ندارند، ۱۰۰ برابر بیشتر از آینده‌سازان واقعی خودش هزینه می‌کنه، اون سیستم محکوم به فناست.

دیدگاهتان را بنویسید