🗣 رئیس قرارگاه عمار:
◀️ تحمیل ۸ سال جنگ و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر علیه کشور برای جلوگیری از پیشرفت‌های اقتصادی صورت نگرفت، بلکه برای جلوگیری از آماده سازی زمینه برای حضور امام عصر انجام شد تا از ظهور آن حضرت جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید