🔹 ‏شرکتهای ساختمانی چین در معرض بحران بی‌سابقه‌ای قرار دارند و از هر زمانی بیشتر به ورشکستگی نزدیکند. ⁧ #بدسالاری⁩ موجود کشور در جریان جنگ روسیه و اوکراین با پشت پا زدن به توافق وین، منافع ایران را فدای روسیه کرد، اکنون نوبت خوش خدمتی به چین رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید