ما اطلاعات اطلاعاتی به دست آوردیم که وجود رابطه بین حماس و ایران از جمله انتقال وجوه را اثبات می کند.

۳۱ زندانی اسرائیلی در غزه در میان کشته شدگان هستند.

نیروهای ما در حال انجام عملیات گسترده در منطقه ساحلی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید