✍️احمد زیدآبادی
طی دو هفتۀ اخیر در سراسر اسرائیل باران ممتدی باریده به طوری که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به علت بارش‌ها آب دریاچۀ طبریه به طور چشمگیری بالا آمده است.
پیش از این امام‌جمعۀ اصفهان خشکیدن زاینده‌رود را به بی‌حجابی بانوان نسبت داده بود. البته او تأکید کرده بود، بارش باران در “بلادکفر”، نظر او را نقض و ابطال نمی‌کند، “چرا که خدا کفار را گوشمالی نمی‌دهد، مؤمن و اصفهانی را گوشمالی می‌دهد!”
معنی صریح نظر امام جمعۀ‌اصفهان این است که کافران هر چه بی‌حجاب‌تر و شقی‌تر شوند، باران بیشتری هم نصیب می‌برند تا مبادا زنان‌شان محجبه شوند!
کاسب محل ما می‌گوید: از زمانی که دختر “ورپریده‌”اش این سخنان را شنیده اصرار دارد که هم کافر شود و هم حجابش را شل‌تر کند تا بلکه خدا از گوشمالی ما دست بردارد و بر این خشکسالی متوالی در ایران مهر پایان زند و تمام رودها را جاری و عموم تالاب‌ها و دریاچه‌های خشکیده را زنده سازد!

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. بر آخوند لعنت

    امروز از یک لبنانی شنیدم تعداد زیادی از رهبران حماس ماسک های تغییر چهره دارند

دیدگاهتان را بنویسید