📝روزنامه کیهان نوشت: همچنین جامعه آماری که می‌توانند کاندیدای خبرگان شوند، یعنی مجتهدین عمدتاً به تدریس و امور حوزوی اشتغال دارند و استانی بودن انتخابات خبرگان و قلّت کرسی‌های این مجلس، فی‌نفسه این انتخابات را از فضای رقابتی دور می‌کند؛ از طرفی شأنیت منتخبان ایجاب نمی‌کند که با هم وارد رقابت شوند.

دیدگاهتان را بنویسید