میلیون‌ها ایرانی که این سازمان حکومتی و شیفته سانسور را بایکوت کرده اند و اخبار و اطلاعات و حتی سرگرمی‌های خود را از طریق اینترنت و سایر شبکه‌های خارجی یا فارسی زبان دریافت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید