فردی که خود را ایرانی و راننده نیسان معرفی می‌کند، ویدئویی به زبان انگلیسی خطاب به وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده است.
وی در این ویدئو خطاب به امیرعبدالهیان می‌گوید:
«نشستن بر روی صندلی سازمان ملل یعنی نمایندگی از سوی مردم، پس آبروی مردم را به خطر نیندازید و قبل سخنرانی یک بار متن را بخوانید.»
او افزود: «وزیر خارجه می‌توانست فارسی صحبت کند چون مترجم و ابزار ترجمه همزمان در سازمان ملل وجود دارد.»

در روزهای گذشته روخوانی متن انگلیسی امیر عبدالهیان در نشست شورای امنیت سازمان ملل دستمایه طنز کاربران در رسانه های اجتماعی شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید