بیشترین قیمت دیروز تتر: ۵۶۹۲۹ تومان
بیش از ۲ درصد نوسان بازار  ارز در یک روز. فقط در زمان ترور سردار سلیمانی بازار ارز این چنین شوکی را تجربه کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید