🔹پرسش روزنامه هم میهن از رئیسی: شما که از افزایش فرزندآوری حرف می زنید، چرا خودتان که روحانی هستید و در دهه ۶۰ و در اوج رشد نرخ جمعیت ازدواج کردید، فقط ۲ فرزند دارید؟
🔹آیا ممکن است تعداد فرزندان اعضای کابینه خود را اعلام کنید تا معلوم شود که چه نسبتی با فرهنگ فرزندآوری دارند؟ فرزندان شما چه تعداد فرزند آورده‌اند؟

دیدگاهتان را بنویسید