بودجه صداوسیما ۱۴۰۲ – 8000 میلیارد تومان
‏بودجه صداوسیما ۱۴۰۳ – 24000 میلیارد تومان

دیدگاهتان را بنویسید