روزنامه جمهوری اسلامی نوشت
🔹به همان اندازه که جلب اعتماد مردم به حکمرانی، هنر می‌خواهد، سلب کردن اعتماد مردم هم هنر می‌خواهد. همانطور که هنر جلب اعتماد کردن را هر کسی ندارد، هنر سلب اعتماد کردن را هم هر کسی ندارد.
🔹حقوق‌های کارمندان و کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند ولی مسئولین و مدیران ارشد علاوه بر حقوق‌های نجومی از امتیازات فراوان و تسهیلات گوناگون هم برخوردارند. مردم وقتی این تبعیض‌ها را می‌بینند، چگونه می‌توانند امید و اعتماد داشته باشند؟
🔹از شایسته‌ سالاری سخن می‌گوئید ولی وقتی افراد شایسته را فقط در جمع خود می‌بینید و خیل عظیم صاحبان تجربه و تخصص و تعهد و کاردانان را خانه‌نشین می‌کنید، چگونه می‌توان امید و اعتماد را زنده نگهداشت؟ و…

دیدگاهتان را بنویسید