جالب اینجاست که بعد از انتخاب شدن همه پیروزیشو جشن میگیرن!😂

دیدگاهتان را بنویسید