«خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل!»

چرا همون لحظه اردوغان به رئیسی اشاره کرد؟ !!

دیدگاهتان را بنویسید