«هلا مزید التویجری» رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی گفت: «براساس چشم انداز ۲۰۳۰ ، بیش از یکصد اصلاحات در خصوص حقوق بشر در کشور انجام شده و بیش از ۸۵ درصد توصیه ها در این زمینه را اجرایی کرده‌ایم.»

التویجری که در جلسه سازمان ملل سخن می‌گفت، افزود: «در سال گذشته میلادی، عربستان اصلاحات و تحولات تاریخی و متنوعی را در زمینه های مختلف حقوق بشر در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ محقق کرد که شامل همه سطوح از حمله مقننه، قضایی، مجریه و همه موضوعات مرتبط با حقوق بشر می‌شود.

وی افزود: حقوق زنان و تمکین آنها سهم بیشتری از اصلاحات و تحولات کشور در مدت مذکور را به خود اختصاص داد و در این زمینه بیش از پنجاه اصلاحات انجام شد.

التویجری افزود: در خصوص حقوق کودکان وتوصیه های ارائه شده در این زمینه، طرح ابتکاری محمد بن سلمان برای صیانت از حقوق کودکان در جهان سایبری تصویب شده است.

این مقام عربستانی در ادامه گفت: از ۴۵۰ توصیه ای که به عربستان در خصوص حقوق بشر  شده، بیش از ۸۵ درصد از آنها اجرایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید