بنا بر اعلام منابع خبری، این روند ممکن است چندین ماه تا سال ها طول بکشد، بنابراین خروج نیروهای آمریکایی قریب الوقوع نیست.

دیدگاهتان را بنویسید