اگر این لایحه بعداً توسط سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود و توسط رئیس جمهور جو بایدن امضا شود، راه را برای اولین توقیف دارایی توسط بانک مرکزی کشوری که با آن در جنگ نیست هموار می کند.

در صورت تصویب، دارایی های روسیه می تواند برای بازسازی پس از ویرانی های ناشی از جنگ توسط روسیه به اوکراین منتقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید