+عبور “قطار حرکت پیشرفت” از روی سفره‌های مردم!

دیدگاهتان را بنویسید