مجلس نمایندگان فلوریدا روز چهارشنبه، چهارم بهمن، با ۱۰۶ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف، این قانون را در شرایطی تصویب کرد که شمار زیادی از دموکرات‌ها نیز در کنار جمهوری‌خواهان ایستادند و از تصویب آن حمایت کردند.

حامیان قانون تأکید کردند که رسانه‌های اجتماعی، کودکان را در معرض «قلدری و شکارچیان جنسی» قرار می‌دهد و استفاده از این شبکه‌ها عوارضی مانند افسردگی، خودکشی، وسواس و اعتیاد در میان کودکان در پی آورده است.

این قانون به شبکه‌های اجتماعی مشخصی اشاره ندارد بلکه تأکید کرده که هر رسانه اجتماعی که فعالیت کاربران را ردیابی می‌کند، به کودکان امکان درج مطالب یا تعامل مجازی با دیگران را می‌دهد، دارای ویژگی‌های اعتیادآوری است که برای استفاده بیش از حد یا غیرارادی برنامه‌ریزی شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید