محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه:
«اگر تصور کنیم کسانی که فیلترشکن را ساختند دلشان برای ما سوخته ساده‌انگاری است. با همین فیلترشکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.»

دیدگاهتان را بنویسید