منبع ارشد سازمان ملل در صنعا:
حوثی ها اطلاع دادند که کارمندان سازمان ملل با ملیت‌های آمریکایی و انگلیسی عناصری نامطلوب هستند.

حوثی ها به کارمندان آمریکایی و انگلیسی یک ماه فرصت دادند تا مناطق تحت کنترل آن را ترک کنند.

حوثی ۳۰ درصد خاک یمن را تحت کنترل خود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید