وزیر دفاع بلژیک:
بروکسل در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۶۱۱ میلیون یورو (۶۶۳ میلیون دلار) از سود حاصله از اموال بلوکه شده روسیه را به اوکراین اختصاص خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید