🗣 مجدزاده کارشناس ورزشی: خانواده‌ خود من وقتی می‌خواهند به نماز جمعه بروند با وجود اینکه جمعیت بسیاری هم حضور دارند، اما خیالم راحت است که سالم برمی‌گردند. اما اگر بخواهند به ورزشگاه بروند، من تردید دارم که سالم برگردند.

دیدگاهتان را بنویسید