👈 امام جمعه شیراز گفته: خشکی آسمان و بچه دار نشدن مردم به خاطر گناهان آن هاست!

دیدگاهتان را بنویسید