خبر کوتاه بود
محمد قبادلو امروز با قتل عمد دولتی (اعدام) جانش را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید