محمد قبادلو در دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شده است. حکم او را قاضی بدنام «صلواتی» صادر کرده است. حکمی که چند بار به دیوان عالی رفت و در نهایت نقض شد و قرار شد که شعبه‌ای دیگر بررسی کند!

شما هم در این اعتراض همراه باشید.

مادر محمد قبادلو:
«پشت بچه منو اینقدر زود خالی نکنید»

کاربری نوشته:
صبر کنیم تا نوبت به من و ما برسه؟!

دیدگاهتان را بنویسید