به گفته ژان-ماری کلاوری، محقق اهل فرانسه، انجماد در جایی که سرد، تاریک و فاقد اکسیژن است برای حفظ مواد بیولوژیکی عالی است. این محقق می‌گوید:‌ «می‌توان یک ماست را در شرایط یخبندان قرار داد و ۵۰ هزار سال بعد همچنان قابل خوردن باشد.»

به گزارش نیویورک‌پست، دانشمندان بر این باورند که عمیق‌ترین لایه‌های منجمد قطب شمال، ویروس‌هایی را با قدمت یک میلیون سال حفظ کرده است. در صورت آزاد و فعال شدن این مهاجمان ماقبل تاریخ، همه‌گیری‌های جدیدی بوجود می‌آید که انسان مدرن هیچ مصونیت طبیعی در برابرشان نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید