🔷‏زن اتیوپیایی که‌بعنوان خدمتکار در خانه‌ی این عرب کویتی کار میکنه داره از پنجره میفته و صاحبخونه با آرامش و در حالیکه میخنده ازش فیلم میگیره و وقتی پرت میشه پایین به مسخره میگه «برگرد»…
‏این زن صاحبخانه بعدا محاکمه شد.

دیدگاهتان را بنویسید