“به اسرائیل حمله کنید
نه به ادلب، اربیل و پاکستان

دیدگاهتان را بنویسید